skartovacky-back.jpg

ako-vybrat-skartovacku--nadpis--sk.jpg

 

Riešite problém, ako zlikvidovať už nepotrebné dokumenty a papiere s citlivými údajmi? Určite nechcete,

aby sa dostali von materiály s firemným know-how či marketingové plány. U niektorých typov dokumentov spôsob likvidácie priamo ukladajú právne normy pre skartáciu dôverných a utajovaných materiálov.

 

Najjednoduchším spôsobom likvidácie je zničenie papierov v skartovacom stroji, ktorý by mal spĺňať podmienky zmieňovaných noriem. Skartovače slúžia k znehodnoteniu dokumentov, ktorých obsah

je potreba ochrániť pred únikom na verejnosť, ako napr. účtovné záznamy, údaje o zamestnancoch,

obchodné informácie o klientoch či dodávateľoch a mnoho ďalších.

Ako si vybrať skartovačku podľa vlastných potrieb sa môžete dozvedieť buď v tomto článku alebo v nasledujúcom videorádcovi.

 

 

 

 

Čo potrebujete pri výbere skartovačky vedieť?

   • Ako často budete skartovať.
   • Koľko dokumentov je potreba zlikvidovať denne (týždenne). 
   • Gramáž skartovaných dokumentov, príp. ďalšie médiá určené na likvidáciu.

 

Pre bežné skartovanie menšieho objemu dokumentov doma alebo v malej kancelárii stačí osobná skartovačka so stupňom utajenia číslo 3 v nižšej cenovej hladine. Osobné skartovačky sú určené predovšetkým pre využívanie jedným pracovníkom a nedisponujú vysokými výkonmi.

Veľké kancelárie, ktoré potrebujú likvidovať stovky až tisíce listín denne, využijú veľkoobjemové alebo automatické skartovacie stroje.

Niektoré typy skartovačiek vedia zničiť aj dokumenty s kovovými sponkami, CD či dokonca magnetické karty, čo sa môže hodiť hlavne vo väčších podnikoch alebo v bankách.

 

Čo a ako často budete skartovať?

Výber skartovačky závisí predovšetkým na tom, aké dokumenty a ako často budete skartovať. Potrebujete skartovačku domov, alebo do veľkej kancelárie? Potrebujete likvidovať bežné kancelárske dokumenty či dôverné a utajované spisy? Úroveň bezpečnosti skartovania závisí na veľkosti narezaného papiera. Norma DIN 32 757 definuje 5 stupňov utajenia líšiacich sa maximálnou veľkosťou narezaných častíc. Stupňom 2-5 zodpovedá aj slovenská vyhláška Národného bezpečnostného úradu.

 

 

Základné parametre skartovacích strojov

Stupeň utajenia

Klasifikácia skartovačky na stupeň podľa DIN normy (1 až 5).

 

 

 

 

 

 

din11.jpg

DIN 1
Najnižšia úroveň bezpečnosti

• skartovanie papiera na širšie prúžky (10,5 - 11,8 mm)

 

din4.jpg

DIN 4
Vyššia úroveň bezpečnosti

• skartovanie papiera na malé častice (1,9 - 2,0 x 15 mm)
• vyššia redukcia objemu odpadu

 

 

 

 


din2.jpg

DIN 2
Nízka úroveň bezpečnosti

• skartovanie papiera na užšie prúžky (3,9 - 5,8 mm)

din5.jpg

DIN 5
Vysoká úroveň bezpečnosti

• skartovanie papiera na mikročastice (0,78 x 11 mm)
• vysoká redukcia objemu odpadu

 din33.jpg

DIN 3
Stredná úroveň bezpečnosti

• skartovanie papiera na úzke prúžky (3,9 - 5,8 mm),
• alebo väčšie častice (7,2 x 40 - 80 mm)
• stredná redukcia objemu odpadu v prípade skartovanie na častice
  

 

Rýchlosť rezania

Rýchlosť rezania je udávaná v metroch za minútu, prípadne v milimetroch za sekundu.

Kapacita

Kapacita rezania udáva, koľko listov dokáže skartovačka skartovať naraz. Čím vyššia je kapacita, tým viac práce za kratšiu dobu stroj odvedie.

Typ rezu

Typ rezu je podoba výsledného odpadu skartácie. Podľa veľkosti kúskov sa delí na prúžky, častice a mikročastice.

Hlučnosť a ovládanie

Hlučnosť je dôležitá pri veľkých objemoch skartovania.

Špeciálne funkcie

AntiJam - Niektoré lepšie skartovačky disponujú funkciou, ktorá pomáha skartovaciemu stroju predísť zaseknutiu papiera v mechanike.
SafeSense - technológia zvyšujúca bezpečnosť pri skartovaní. Chráni pred zachytením vlasov, častí oblečenia, šperkov a zvieracej srsti.

 

 

 

Dôležité upozornenia

Rozhodne sa nepokúšajte skartovať materiál, ktorý nie je určený pre váš typ či model skartovačky.

Pozor na technické údaje od výrobcu. Často počítajú s papiermi o kvalite 70 g/m2, aj keď väčšina bežných papierov má gramáž 80 g/m2. Číslo so špecifikáciou si teda musíte vynásobiť číslom 0,875, aby ste skartovačku nezahltili, fotopapier s gramážou 210 g/m2 potom zníži odporúčaný počet strán na tretinu.

Pravidelne vyprázdňujte odpadovú nádobu tak, aby nemohlo dôjsť k zachyteniu skartovaného papiera späť na rezné nože.

Neprekračujte reznú kapacitu, môže tým dôjsť k nenávratnému poškodeniu rezného mechanizmu.

Pravidelne premazávajte stroj olejom, inak sa môže veľmi dramaticky znížiť životnosť celého systému.

 

 

home-icon-50x34px.pngNa úvodnú stránkuNakúpiť skartovač
shop-icon-65x34px.png