ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ochrana-osobnich-udaju-sk.jpg

OFFICE DEPOT s.r.o., so sídlom Apollo Business Center II, Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 36 192 384, prevádzkovateľ internetového obchodu  https://online.officedepot.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z., v aktuálnom znenía Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "GDPR").

 

V Office Depot sa v súvislosti s osobnými údajmi riadime týmito základnými princípmi:

 

 • - Starostlivo zvažujeme, aké osobné údaje od vás požadujeme a aké osobné údaje o vás spracúvame.
 • - Osobné údaje uchovávame len po dobu, počas ktorej máme dôvod ich uchovávať.
 • - Snažíme sa vám všetko čo najviac zjednodušiť, aby ste mali nad svojimi údajmi kontrolu.
 • - Pokiaľ ide o spôsob, akým zhromažďujeme, používame a zdieľame vaše osobné údaje, usilujeme sa o maximálnu transparentnosť.

 


 Aké osobné údaje o vás zhromažďujeme

• Meno, priezvisko, titul

• e-mailová adresa

• fakturačná a dodacia adresa

• IČO, DIČ

• telefónne číslo

• kontaktné údaje

• údaje o zakúpenom tovare

• informácie o použití internetových stránok (cookies, IP adresa)

 

Kedy spoločnosť Office Depot tieto údaje zhromažďuje

Spoločnosť Office Depot zhromažďuje osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri registrácii alebo zadaní objednávky. Informácie ďalej získavame napr. v prípade, kedy dobrovoľne vyplníte dotazník zákazníka, poskytnete nám spätnú väzbu a zúčastníte sa súťaže. Informácie o používaní internetových stránok sa získavajú prostredníctvom súborov cookie.

 

Ako používame vaše osobné údaje

 

Vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame výhradne na uvedené účely:

- pre identifikáciu zákazníka

- pre vybavenie Vašej objednávky

- pri platobnom procese

- pre informovanie o našej ponuke tovaru a služieb a o marketingových akciách

- pre zlepšenie kvality našich služieb

- pre sledovanie trendov správania našich zákazníkov

- pre vylepšenie dizajnu našich e-shopov

- na plnenie zákonných daňových či iných povinností

- pre prípadné vymáhanie pohľadávok od zákazníka

Všetky osobné údaje sa budú považovať za dôverné. Osobné údaje, ktoré o vás zhromaždíme, budú spracúvané, používané a uchovávané na účely spracovania a realizácie vašich objednávok, vrátane kontroly finančnej situácie, personalizácie internetovej stránky a marketingových činností.

 

Príjemcovia osobných údajov

 

- prepravné spoločnosti za účelom doručenia objednaného tovaru

- spoločnosť Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681, ak používate online chat na našom e-shope, za účelom identifikácie užívateľa

- služba Google Analytics spoločnosti Google, pre analýzu správania zákazníkov na našich e-shopoch

 

Práva subjektu údajov

 

Máte právo:

 • •             na prístup k osobným údajom
 • •             na opravu nepresných osobných údajov
 • •             na výmaz osobných údajov
 • •             na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • •             vzniesť námietku voči spracúvaniu
 • •             získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

   

   

  Ak bude mať dotknutá osoba podozrenie na akékoľvek nezrovnalosti alebo ak bude chcieť podať na spoločnosť Office Depot sťažnosť proti spôsobu spracúvania jej osobných údajov, alebo ak bude chcieť podať odvolanie proti akémukoľvek rozhodnutiu, môže sa obrátiť na Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese DPO@officedepot.cz alebo podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne, Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

 •  

 • Uchovávanie osobných údajov

  Usilujeme sa vaše osobné údaje uchovávať po dobu nutnú k zaisteniu účelov uvedených v týchto Zásadách alebo nie dlhšie, než je stanovené právnym poriadkom.

 •  

 • Iné internetové stránky

  Naše internetové stránky obsahujú odkazy na iné stránky. Spoločnosť Office Depot nezodpovedá za obsah externých internetových stránok, aj keď na ne na našich internetových stránkach odkazujeme.

Súbory cookies

Tento e-shop využíva súbory cookies na poskytovanie svojich služieb a analýzu návštevnosti. Používaním internetového obchodu s týmto súhlasíte.
Súbory cookies sú malé súbory, v ktorých si váš internetový prehliadač ukladá informácie odoslané internetovým obchodom o správaní používateľa v tomto obchode. Pomáhajú správnej funkčnosti obchodu a uľahčujú jeho používanie (napríklad schopnosť pamätať si registráciu alebo obsah formulára) a pomáhajú nám určiť, ktoré stránky užívatelia navštevujú a aké funkcie využívajú.

Niektoré súbory cookies v našom online obchode používa služba Google Analytics na analýzu správania používateľov a online chat Smartsupp pre zistenie správania chatujúceho používateľa.

Doba expirácie cookies: väčšina cookies expiruje ukončením session (zatvorením okna prehliadača). Výnimkou je PoloAuthTicket, ktorá funguje neobmedzene, lebo slúži pre zapamatovanie prihlásenia používateľa natrvalo, a Smartsupp cookies, ktoré expirujú po 160 dňoch.
Používanie súborov cookies sa nastavuje vo vašom internetovom prehliadači. Prehliadače spravidla majú cookies v pôvodných nastaveniach povolené. Nastavenie je možné meniť pre jednotlivé web stránky, alebo inak nastaviť správanie prehliadača pre súbory cookies samotného internetového obchodu a inak pre súbory cookies tretej strany (Google Analytics).

Návod pre tieto nastavenia nájdte tu: