oopp-headline-sk-kor1.jpg

 

oopp-nadpis--co-nabizime-sk.jpg

 

 

 

• V ponuke máme viac ako 10 000 položiek.

• Naša ponuka OOPP je rozdelená do desiatich základných skupín so zameraním na ochranu určitej časti tela. .

 

 

 

 

 OOPP_ikona---ochrana-zraku.png

Ochrana zraku

OOPP_ikona---obuv.png

Obuv

 OOPP_ikona---dychaci-cesty.png

Ochrana dýchacích ciest

OOPP_ikona---rukavice.png

Rukavice

 OOPP_ikona---ochrana-hlavy.png

Ochrana hlavy

OOPP_ikona---alkoholtester.png

Alkoholtestery

 OOPP_ikona---ochrana-sluchu.png

Ochrana sluchu

OOPP_ikona---lekarnicky.png

Lékárničky a zdravotnícky materiál

 OOPP_ikona---odevy.png

Pracovné odevy

OOPP_ikona---ostatni-op.png

Ostatné ochranné pomôcky

 


 

 

• Ponúkame odevy šité na zákazku, podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka a to aj zo špeciálnych materiálov ako napr. znížená horľavosť, ESD ochrana a pod.

• V prípade záujmu zabezpečíme na odev aplikáciu loga či nápisu.

• Aplikujeme výšivky, nášivky, potlače a transfery v tej najvyššej kvalite podľa požiadaviek zákazníka, kedy si zákazník vyberie odev, určí si kam, čo a ako na odev požaduje aplikovať, 

  OD vytvorí korektúry, ktoré zákazník schváli a OD následne vyrobí a dodá.

 

• Spolupracujeme s viac ako 20 dodávateľmi a výrobcami OOPP.

 

 

oopp-loga-2019-07-17.jpg

 

 

       v-com-sme-dobri-sk.jpg

 

 Jednoduché objednávanie cez náš e-shop, celý náš sortiment v jednotlivých kategóriách.
• 10 rokov praxe
• Špecializovaný odborný tím
• Ponúkame poradenstvo a návrh optimálneho riešenia využitia OOPP priamo vo vašej firme.
• Vieme navrhnúť správne a funkčné OOPP na základe požiadaviek a konkrétnych činností tak, aby vybavenie plne zodpovedalo platnej legislatíve a potrebám zákazníka.
• Odporučíme sortiment podľa druhu vášho podnikania.
• Dodanie tovaru na požadované adresy po celej Českej a Slovenskej republike, vlastnou dopravou.
• Reporting spotreby a nákladov

 

 

 

OOPP--logistika-button-sk.jpg

 

 

       pripadove-studie-sk.jpg

 

 

• Dodávka ochranných odevov a pracovných pomôcok pre O.K. Trans Praha zodpovedajúce požiadavkám na kvalitu a ochranu zdravia zamestnancov,

   z ktorých niektoré boli opatrené firemnou potlačou. Na prípadovú štúdiu sa pozrite TU.

 

 

 

 

       nase-referencie-sk.jpg

 

oopp-loga-2019-07-30.jpg

 

 

       caste-dotazy-sk.jpg

oopp-1-sk.jpg

Ako mám vybrať správne OOPP?

Pri výbere OOPP záleží na konkrétnych podmienkach na danom pracovisku. Vodidlom pri prideľovaní OOPP môžu byť prílohy nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. 
o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov ktorým sa ustanovuje rozsah a bližšie podmienky poskytovania osobných 
ochranných pracovných prostriedkov, umývacích, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.

Zásadnou informáciou pre užívateľov je návod na používanie.

oopp-2-sk.jpg

Ako zaistím, že OOPP je bezpečné a zamestnancov ochráni?

O bezpečnosti výrobku svedčí označenie CE na výrobku a tiež vyhlásenie o zhode EÚ, ktoré vydáva výrobca.

 

oopp-3-sk.jpg

Je daná životnosť OOPP?

Životnosť OOPP stanovuje zamestnávateľ, pokiaľ nie je stanovené od výrobcu.
Pokiaľ dôjde k poškodeniu či opotrebeniu OOPP, zamestnávateľ musí zamestnancovi poskytnúť nové OOPP.

 

oopp-4-sk.jpg

Môžem zamestnancovi preplatiť OOPP?

Zamestnávateľ nemôže poskytovanie OOPP nahrádzať finančným plnením. V prípade, že zamestnanec si vyžaduje nadštandardné (drahšie) OOPP a chce si ho doplatiť 
z vlastných peňazí, možné je sa takto dohodnúť, ale samozrejme výrobok musí mať minimálne rovnaké ochranné vlastnosti, ktoré zamestnávateľ vyžaduje.

 

oopp-5-sk.jpg

Čo mám robiť, keď zamestnanec OOPP nechce používať s odôvodnením, že mu spôsobuje zdravotné problémy?

Nemožno povedať, že zamestnanec nebude OOPP zo zdravotných dôvodov používať. Je ale potrebné, aby bol chránený pred rizikami a zároveň mu OOPP nepôsobili zdravotné ťažkosti. 
Mal by teda spoločne so zamestnávateľom (odborne spôsobilou osobou na zabezpečovanie úloh v prevencii rizík, lekárom pracovnolekárskej starostlivosti) nájsť najvhodnejšie 
riešenie, prípadne je možné preložiť zamestnanca na inú prácu.

 

oopp-6-sk.jpg

Môžem zamestnancovi dať pokutu, keď odmieta používať pridelené OOPP?

Ak zamestnanec OOPP nepoužíva, nemožno za to udeľovať pokuty. Iba znížiť sumu osobného ohodnotenia či odmeny. 

Alebo tiež upozorniť na možnosť výpovede podľa zákonníka práce.

 

oopp-7-sk.jpg

Môžem zamestnanca vybaviť OOPP až po uplynutí jeho skúšobnej doby?

Nie je možné, aby zamestnanec OOPP dostával až po skúšobnej dobe. Zamestnanec musí dostať OOPP pri nástupe do práce. Pri rozviazaní pracovného pomeru 

alebo ukončení dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru má zamestnanec povinnosť použité OOPP vrátiť. 
Zamestnávateľ po ňom môže požadovať finančnú náhradu iba v prípade, že mu ich nevráti, alebo aj v prípade, že budú nadmerne poškodené 
(nezodpovedajúce dobe používania). Môžu sa tiež dohodnúť, že si ich zamestnanec odkúpi za zostatkovú cenu.

 

 

 

 

OOPP_foto-a-450.jpg

 

 

normy-a-legislativa-sk.jpg

 

• Základné rozdelenie kategórií osobných ochranných pracovných prostriedkov nájdete TU

 

oopp-normy-zrak-30x30px.jpg

Ochrana zraku

oopp-normy-odevy-30x30px.jpg

Pracovné a ochranné odevy

oopp-normy-dychaci-cesty-30x30px.jpg

Ochrana dýchacích ciest

oopp-normy-obuv-30x30px.jpg

Pracovná a bezpečnostná obuv

oopp-normy-hlavy-30x30px.jpg

Ochrana hlavy

oopp-normy-rukavice-30x30px.jpg

Pracovné rukavice

oopp-normy-sluchu-30x30px.jpg

Ochrana sluchu

oopp-normy-pad-30x30px.jpg

Ochrana proti pádu

 

 

 


 

 

 

oopp-kontakt-sk-2020.jpg

 

 

 

 

home-icon-50x34px.pngNa úvodnú stránkuNapíšte námobalka-icon-65x34px.png