Naše certifikácie a politika spoločnosti Office Depot

 

ISO

Office Depot na Slovensku zaviedol Systém riadenia akosti (QMS - Quality Management System) a Systém riadenia vzťahu k životnému prostrediu (EMS - Environmental Management System). Úspešne sme prešli certifikačnými auditmi a získali od certifikačnej autority T-Cert certifikáty.
Tieto certifikáty pre vás ako zákazníka Office Depot znamenajú istotu, že spĺňame náročné požiadavky, ktorých splnenie tieto medzinárodné normy vyžadujú.

ISO 9001

Vďaka ISO 9001 (Systém riadenia kvality) máte istotu, že procesy nastavené v našej spoločnosti sú štandardizované. Kvalita našej služby je neustále monitorovaná, priebežne zisťujeme Vašu spokojnosť, čo nám umožňuje neustále sa zlepšovať.

stiahnuť certifikát ISO 9001  >>

 

ISO 14001

ISO 14001 (Systém riadenia vzťahu k životnému prostrediu) zaručuje, že Office Depot podniká v súlade s platnou legislatívou v oblasti životného prostredia a navyše si dáva ciele nad rámec zákonných požiadaviek.

stiahnuť certifikát ISO 14001  >>

 

ISO 27001

ISO 27001 (ISMS- Systém riadenia informačnej bezpečnosti) zaručuje ochranu údajov poskytnutých klientami, ochranu firemného know-how, ochranu strategických obchodných informácií a ďalších údajov potrebných pre úspešné pôsobenie spoločnosti na trhu.

stiahnuť certifikát ISO 27001  >>

 

 

 

home-icon-50x34px.png   Na úvodnú stránku