SPZ---back--sk.jpg

spz--nadpis2--sk.jpg

 

Stromy pre život®

 

 

Už 13 rokov spoločne sadíme Stromy pre život®. Prírodu v Českej republike a na Slovensku

sme už obohatili o 530 268 stromov. Office Depot si uvedomuje, že každý balík papiera, ktorý

vo firme prechádza našimi rukami, bol kedysi súčasťou živého stromu. Cíti zodpovednosť,

ktorú má voči životnému prostrediu, v ktorom všetci žijeme a my chceme prírode - najmä

lesom- aj s vašou pomocou pomáhať.
Preto za každých 50 zakúpených balíkov papiera Office Depot alebo Papirius vysadí 1 strom.


 

 

Nie sme ľahostajní a ekologicky sa angažujeme nielen pri výsadbe:

• Katalóg je vytlačený na 100% recyklovanom papieri.
• Pri rozvoze používame z 80% recyklované kartóny.
• Sme zapojený do systému triedenia odpadu EKO-KOM.
• V roku 2008 sme certifikovali systém environmentálneho managementu (štandard ISO 14001).

 

 

spz-02-sk.jpg

 

Ekologické produkty

Šetrnné k prírode. Služba Office Depot ponúka viac ako 2 000 produktov, ktoré sú vyrobené z recyklovaných alebo recyklovateľných materiálov.

 

Ekologické ukazovatele

Jednoduchá voľba. Každý produkt má v popise podrobný opis svojich ekologických parametrov od recyklovateľnosti

až po energetickú účinnosť.

 

 

 

 


home-icon-50x34px.pngNa úvodnú stránku